Základ WAME IS

Core

Modul ponúka Base triedy a základné princípy používané vo všetkých moduloch systému. Je neoddeliteľným základom každého projektu.

Bin plugin loader

Zabezpečuje jednorázové spojenie nainštalovaných balíkov do jednej konfigurácie. Hierarchicky načíta nainštalované závislosti podľa composer.json.

chameleon

Aby medzi sebou vedeli efektívne “komunikovať” nezávislé komponenty, spájať a rozširovať si SQL dotazy, ukladať dáta do cache a tým zrychľovať načítavanie systému.

Komponenty

Priame spojenie s AdminModulom ponúka interface pre užívateľskú prácu s komponentami – vytváranie pozícii a zatriedenie komponent podľa potreby. Komponentami sú aj formuláre, rôzne vizuálne prvky, zoznamy, položky v menu a pod.

Šablónovací systém

Používame LATTE podľa architektúry Nette frameworku vďaka čomu je pripravená pre vývojárov kompletná dokumentácia. WAME IS ale ponúka preťažovanie základných šablón cez vlastné templates, alebo až na konkrétnu aplikáciu (2 úrovne preťaženia šablón)

admin module

Väčšina informačných systémov vyžaduje administrátorské rozhranie. Vyvinuli sme univerzálny modul do ktorého môžu všetky moduly registrovať svoje rozhrania s nastaveniami, prehľadmi, tabuľkami, formulármi, popup oknami, a pod.. Ponúka niekoľko nastavení, funkcií, vzhľad a definuje princípy ktoré urýchlia vývoj ďalších modulov na mieru.

Články a CMS

Článok

Základný ArticleModule pre vytvorenie článku, správu v administrácii a sadou komponent pre zobrazovanie a listovanie článkov. K tomuto modulu sa pripája viacero ďalších pomocou pluginov.

kategorizácia

Vytvárajte stromy kategórii s neobmedzenou hĺbkou a štruktúrou. Strom je v databáze ukladaný architektúrou Tree traversable. Jednoduchým pluginom pripojíme na ArticleModule kategorizačný modul, vďaka čomu vieme filtrovať články podľa stromovej kategorizácie.

Galéria

Obrázková galéria so správou cez AdminModule. Ponúka multiupload, sortovanie, vymazávanie a možnosť vypisovať detailné info o fotografiách. Modul galérie funguje aj samostatne, alebo pomocou pluginov ho môžete napojiť na akýkoľvek iný modul, napr. na článok, produkt, prípadne užívateľa a mnoho iných.

Tagy

Vytvárajte štítky v moduloch ktoré ich potrebujú. Napr. označujte články štítkami “TOP”. Znova stačí jednoduchý plugin pre prepojenie ArticleModule a TagsModule.

Parametre

Potrebujete napr. web s receptmi? Každý recept môže byť článkom cez ArticleModule, no jeho atribúty by ste chceli zobrazovať samostatne, prípadne ich filtrovať. Použijete ParameterModule, napojíte ho pluginom na ArticleModule a smelo vytvárate a zadávate parametre pre článok. Paremetre pre kategórie? Nie je problém! Parametre pre užívateľov? Nie je problém!

Užívatelia

Úžívateľ

Modul pracuje s užívateľmi v základnom prevedení. Ponúka prihlasovací, registračný komponent a tiež obnovu hesla. Rozširuje AdminModule o správu užívateľov, prehľad a prácu nad nimi. Je plne pripravený na rozširovanie o ďalšie pluginy.

prístupové práva

Vytvárajte roly užívateľom a nastavujte práva pre rôzne kombinácie stránok a akcií.

Parametre

Potrebujete užívateľom vypisovať atypické informácie, napr. pri vytváraní jednoduchého CRM vo webe? Vytvorte si na tieto informácie nové polia dynamicky pomocou administrácie. Samozrejme použijete rovnaky ParameterModule ako pri článkoch, len ho prepojíte pluginom na užívateľov.

Mailová komunikácia

Modul pre rozosielanie mailov pomocou SMTP, ponúka základné nastavenia priamo cez Nastavenia v AdminModule. Ukladá všetky rozoslané maily v databáze podľa typu z akého modulu a úlohy bol mail odoslaný.

Fulltext vyhľadávací modul

Do modulu sa môžu registrovať iné moduly – napr. články, kategórie (neskôr produkty, fóra a pod.). Zadaním frázy sa automaticky upravia SQL dotazy z registrovaných modulov. Veľmi univerzálne, jednoduché a elegantné.

SEO a štatistiky

SEO modul

Napr. štandardný článok ponúka len názov, popis a text. Čo ak potrebujete vypisovať aj Facebook title, Meta title, Meta description, Robots, Author, atď.? Samozrejme rovnaké údaje chcete vypisovať aj na kategóriach, na produktoch a iných typoch stránok. Pluginom napojíte tento modul na ďalšie moduly. Ak sa v budúcnosti modul vylepší, vylepší sa hneď na všetkých miestach kde je použitý.

Google analytics modul

Skrz rôzne eventy a komponenty vkladá potrebné kódy do hlavičky, odosiela rôzne dáta o eventoch do GA a zobrazuje štatistiky cez API priamo v AdminModule (beta verzia).

Pripravujeme na zverejnenie ako Open source

Eshop moduly

Nakoľko tieto moduly využijú z veľkej časti už hotové riešenia ako sú Kategórie, Parametre, Tagy, SEO a pod., potrebujeme publikovať len základné moduly pre Produkty, Objednávky, Faktúry, Sklad a pod. Tieto súčasti sú v pláne pre rok 2018.

Import export

Modul máme z veľkej časti rozpracovaný v BETA verzii, ponúka API, Array a XML reader, následne rôzne konvertory, filtre a metódy na prevod údajov až po zapisovanie do DB cez writery ktoré je možné vymieňať podľa potreby, prípadne kombinovať či duplikovať dáta cez viaceré writery (napr. do SQL a NoSQL datábazy súčasne).

Pripravujeme prémiové moduly

Cieľom motivácie pre vývojárov WAME IS je aj predaj vlastných riešení na rôzne atypické či pokročilé funkcie, alebo funkcie ktoré značne uľahčia ďalší pravidelný vývoj aplikácii.

DATA scrapper

Crawler a scrapper dát zo stránok. Jednoduchý builder a konfigurátor pre nastavenia importu, crawlovania stránok a spracovania dát z nich. Podporuje rôzne akcie priamo na stránke ako je scroll, click, alebo wait za nejakým asynchrónnym požiadavkom.

visual form builder

Aj keď už teraz sa formuláre vo WAME IS tvoria veľmi jednoducho a ešte jednoduchšie sa rozširujú či upravujú, premýšľame nad konceptom jednoduchého vizuálneho editora formulárov a komponent, neskôr s kompletným vizuálnym editorom obsahu webu.

universal entity manager

Predstavte si akúkoľvek typ projektu – ste napr. aukčná spoločnosť. Radi by ste si v administrácii evidovali Autorov diel, samotné Umelecké diela, historické obdobia, maliarské techniky a pod. V štandardnom prípade potrebujete pre každú túto entitu vlastný kód, aspoň základný formulár a nejaké PHP objekty. V princípe sa ale ničím nelíšia, len sa inak volajú a majú medzi sebou iné vzťahy. Čo keby sme tieto Entity vytvárali dynamicky pomocou jedného modulu v administrácii bez písania ďalšieho kódu?

Elastic search

Od modulu očakávame automatické zachytávanie prijímaných a odosielaných dát z relačnej databázy do ElasticSearch databázy. Modul bude ponúkať API pomocou ktorého dokážete vyhľadávať a pracovať nad Elastic databázou. Podľa získaných výsledkov následne zobrazíte reálne dáta z SQL databázy.

STIAHNI ZADARMO

Stiahni zadarmo a začni svoju cestu kontribútora
čo najskôr.

kontaktuj nás

Aj keď je WAME IS poháňaný komunitou,
existuje core tím projektu, ktorý Vám rád pomôže.

info@wameis.org

Četuj s komunitou

Začni četovať a uč sa pomocou nášho slacku,
ktorý je dostupný 24/7.