Modulárny informačný systém

CMS, CRM, ERP, eCommerce

OPEN SOURCE

Kľúčové funkcie

Efektívne jadro systému

Základom WAME IS je Nette framework s dlhoročným vývojom SK a CZ komunity, ktorá pravidelne organizuje školenia, konferencie, workshopy.

Prispôsobiteľný a rozšíriteľný

Moduly, komponenty a pluginy sú nezávislé a znovupoužiteľné pre akýkoľvek projekt. Príncíp rozširovania a úpravy existujúcich funkcií je veľmi jednoduchý bez potreby zasahovať priamo do zdrojových objektov.

Rýchly vývoj aplikácii

Zaviedli sme viacero princípov ktoré uľahčujú a urýchľujú ďalší vývoj. Venujte sa vývoju len špecifických rozšírení a dizajnu pre konkrétny projekt.

Open source

WAME IS je zdarma stiahnuteľný nástroj, ktorý viete prevádzkovať na svojom serveri, alebo serveri klientov, bez ďalších nákladov.

Multijazyčnosť

Všetky moduly a komponenty sú programované s podporou pre preklady fráz a textov prostredníctvom Gettext PHP rozšírenia.

Komunita a podpora

vlastná komunita WAME IS, zastúpenie komerčných firiem, Open source komunita v Nette frameworku a množstvo rôznych školení a podujatí.

Perfektný nástroj

WAME IS je perfektný nástroj, ktorým získavate kvalitný základ pre každý typ projektu online aplikácii.

Kombinovaním modulov vznikajú hotové riešenia bez ďalšieho vývoja.

STIAHNI ZADARMO

Stiahni zadarmo a začni svoju cestu kontribútora
čo najskôr.

kontaktuj nás

Aj keď je WAME IS poháňaný komunitou,
existuje core tím projektu, ktorý Vám rád pomôže.

info@wameis.org

Četuj s komunitou

Začni četovať a uč sa pomocou nášho slacku,
ktorý je dostupný 24/7.